Sari la conținut
Home » Atestate instructori, profesori, lectori

Atestate instructori, profesori, lectori

Instructori de conducere auto și profesori de legislație rutieră

 CINE SE POATE INSCRIE

Cursul este destinat instructorilor de conducere auto şi profesorilor de legislaţie rutieră care asigură pregătirea persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere.

Instructorii de conducere auto și profesorii de legislație rutieră sunt atestaţi de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., conform prevederilor OMT nr.733/2013.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 36 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

Condiţii generale:

* vârsta cel puţin 25 ani * deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani * să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool* să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;* să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective * să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

Condiţii specifice pentru INSTRUCTORI:

*absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştrii în specialitatea auto * permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani.

Condiţii specifice pentru PROFESORI de legislaţie rutieră:

*absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice;

*permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani

 

ACTE NECESARE

 • Cerere
 • Copie act de identitate
 •  Copie permis de conducere
 • Act de studii, în copie legalizată (numai pentru ATESTARE/EXTINDERE de categorii)
 • Cazier auto sau alt document echivalent având valabilitate 30 de zile ori declaratie notarială pe propria răspundere în cazul cetătenilor din UE, în original
 • Aviz medical, în copie
 • Aviz psihologic, în copie
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
 • Copie ATESTAT de Instructor/Profesor de L.R. (pentru REÎNNOIRE şi EXTINDERE )
 • Adeverinţa în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat (pentru EXTINDERE de categorii)

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursurilor:

 • instructor auto – atestare inițială: 20 de zile
 • instructor auto – obținere categorie suplimentară: 5 zile
 • instructor auto  – reînnoire: 5 zile
 • profesor legislație rutieră – atestare inițială: 15 zile
 • profesor legislație rutieră – reînnoire: 5 zile

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen, astfel:

 1. pentru instructori auto –  atestare inițială:
 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 48 de întrebări.
 • Probă practică în trafic.
 1. pentru instructori auto – reînnoire:
 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 48 de intrebări.
 1. pentru profesori de legislație rutieră – atestare initial:
 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 54 de întrebări.
 • Probă orală.
 1. pentru profesori de legislație rutieră – reînnoire:
 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 54 de întrebări.
Call Now Button