Sari la conținut
Home » Atestate manageri

Atestate manageri

Manageri de transport marfă/persoane

CINE SE POATE INSCRIE

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport ale unei întreprinderi ce exercită ocupaţia de operator de transport rutier.

O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

 • Absolvent de liceu
 • Persoanele în cauză susţin examinarea în statul membru în care au reşedinţa obişnuită sau în statul membru în care lucrează.

ACTE NECESARE

 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Act care atestă absolvirea liceului, în copie (ex. certificat de absolvire a liceului, diplomă de bacalaureat etc)
 • După caz, actul care dovedește reședinta, în copie

 

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului:

– pregătire profesională inițială: 90 de ore

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 1a.

EXAMINARE 

Cursul de pregătire profesională inițială se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.
 •  Probă scrisă: un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

 

Manageri transport taxi și închiriere

CINE SE POATE INSCRIE

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi și de închiriere.

        Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat
 • să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;”
 • să nu fi a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa  alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa;
 • reşedinţa curentă în România.

ACTE NECESARE

 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
 • Diploma de absolvire liceu, în copie

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului:

– pregătire profesională inițială: 5 zile

Tematica cursului este cea precizată în HOTĂRÂREA nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, anexa nr.11.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 42 de întrebări.

 

Call Now Button