Sari la conținut
Home » Ce reguli trebuie sa respecte candidatul care se prezintă la examinarea teoretica ?

Ce reguli trebuie sa respecte candidatul care se prezintă la examinarea teoretica ?

Candidatul care se prezintă la examinarea teoretică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • a) are cursul de pregătire profesională finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examenului, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examenului;

  • b) prezintă documentele necesare în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv cartea de identitate, permisul de conducere, cazierul auto pentru o perioadă de minim 5 ani, în original, precum și celelalte documente de la înscrierea la curs care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la Cap. II din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013, certificate pentru conformitate cu originalul de către centrul de pregătire profesională, precum și declarația pe proprie răspundere, în completarea cazierului auto, privind sancțiunile referitoare la suspendarea exercitării dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 15 ani pentru consum de alcool și respectiv anularea permisului în ultimii 10 ani;

  • c) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;

  • d) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

  • e) nu poartă discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;

  • f) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope;

  • g) prezintă, în original, dovada achitări în contul Agenției Teritoriale ARR, de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei.

Call Now Button