Sari la conținut
Home » Soferi persoane

Soferi persoane

Conducători auto transport persoane – CPI

 CINE SE POATE INSCRIE

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru:

 • categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite după data de 9 septembrie 2008 şi care nu au mai dobândit un atestat de transport persoane CPI până în prezent.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

 

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

– sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);

– sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene, care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

 

ACTE NECESARE

 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Permisul de conducere, în copie
 • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul
 • Fisa medicala si test psihologic valabile.

 

 EXAMINARE

 Examenul teoretic este compus din:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 70 de întrebări.
 • Probă scrisă: 6 studii de caz ce conțin în total 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis la proba teoretică dacă a raspuns corect la minimum 14 întrebări.

Examenul practic este compus dintr-o probă de conducere și o probă teoretică susținută oral.

 

Conducători auto transport persoane – CPC

 CINE SE POATE INSCRIE

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru:

 • categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite până la data de 9 septembrie 2008 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

– sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);

– sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România

ACTE NECESARE

 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Permisul de conducere, în copie
 • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul
 • Fisa medicala si test psihologic valabile.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului: 5 zile

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 2a.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 • Probă calculator: test grilă cu 30 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 21 de întrebări.

 

Call Now Button