Sari la conținut
Home » Ce înseamnă profesor de legislație rutieră ?

Ce înseamnă profesor de legislație rutieră ?

Profesorii de legislație rutieră efectuează pregătirea teoretică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. Ei pot desfășura această activitate numai dacă sunt atestaţi în acest sens de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, în conformitate cu Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013.

Atestarea ca profesor de legislație rutieră presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • – urmarea unui curs de pregătire profesională;

  • – promovarea examenului de atestare.

Perioada de valabilitate a atestatului de profesor de legislaţie rutieră este de 5 ani de la promovarea examenului.

Reînnoirea atestatului de profesor de legislație presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • – urmarea unui curs de perfecționare profesională în ultimul an de valabilitate a atestatului deținut;

  • – promovarea examenului pentru reînnoirea atestatului, până la expirarea perioadei de valabilitate a atestatului deținut.

În cazul reînnoirii atestatului profesor de legislaţie rutieră, se eliberează un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data expirării atestatului deţinut anterior.

Pregătirea și atestarea profesională a profesorilor de legislație rutieră este reglementată prin Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013.

Call Now Button