Sari la conținut
Home » Ce reguli trebuie sa respecte candidatul care se prezinta la examinarea teoretica?

Ce reguli trebuie sa respecte candidatul care se prezinta la examinarea teoretica?

Candidatul care se prezintă la examinarea teoretică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • a) are cursul de pregătire profesională finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examenului, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examenului;

  • b) prezintă documentele necesare în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv cartea de identitate în original și dovada absolvirii liceului în cazul cursurilor de pregătire profesională inițială, în copie sau, în cazul cursurilor de pregătire profesională periodică, certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene;

  • c) dacă deține documente eliberate în alt stat membru al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și dacă dorește obținerea certificatului de competență profesională pentru managerul de transport va declara în scris, pe propria răspundere că se afla în una din situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului;

  • d) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;

  • e) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

  • f) nu poartă discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;

  • g) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope;

  • h) prezintă, în original, dovada achitări în contul Agenției Teritoriale ARR, de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei.

Call Now Button