Sari la conținut
Home » Ce documente sunt necesare in vederea inscrierii la cursurile de pregatire profesionala ?

Ce documente sunt necesare in vederea inscrierii la cursurile de pregatire profesionala ?

Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră se depun la centrul de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, acestea fiind următoarele:

  • a) cererea, în original,;

  • b) actul de identitate, în copie;

  • c) permisul de conducere, în copie;

  • d) actul de studii, în copie legalizată;

  • e) cazier auto sau alt document echivalent, în original, având valabilitate de 30 de zile, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute art. 7 din Normele mai sus menționate;

  • f) aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea „apt” pentru profesor de legislaţie rutieră;

  • g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f) din Normele mai sus menționate;

Actele prevăzute la lit. b) şi c) și f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea „conform cu originalul”, înscrierea numelui şi prenumelui şi semnarea de către persoana care primeşte actele în cadrul respectivului centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.

Pentru urmarea cursurilor de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună, la centrul de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, actele de la lit. a) – g), cu excepţia documentului de la lit. d), la care se adaugă atestatul de profesor de legislaţie rutieră deţinut anterior, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Call Now Button