ADR si marfuri periculoase

Conducători auto ADR

 CINE SE POATE INSCRIE!

Cursul este destinat conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase.

Certificatul ADR poate fi obținut pentru următoarele specializări:

 • Curs de bază (colete)
 • Cisterne
 • Explozive cls. 1

            Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

 • permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puțin una din categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr, BE, C1E, CE

ACTE NECESARE

 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie / Permisul de conducere, în copie
 • După caz, certificatul ADR, deținut, în copie
 • Fisa medicala si test psihologic valabile.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului:

 • Curs de bază (transport de mărfuri periculoase în colete): 3 zile 
 • Curs de specializare pentru transportul în cisterne: 2 zile
 • Curs de specializare pentru transportul de substanțe și obiecte aparținând clasei 1:  1 zi

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 4a.

EXAMINARE

 Cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 • Curs de bază – probă calculator- test grilă cu 30 de întrebări. Candidatul este  admis dacă a raspuns corect la minimum 21 de intrebări.
 • Curs specializare cisterne – probă calculator – test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.
 • Curs specializare clasa 1 – probă calculator – test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.