Home » Unde se realizeaza pregatirea profesionala in vederea obtinerii certificatului?

Unde se realizeaza pregatirea profesionala in vederea obtinerii certificatului?

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de manager de transport se realizează numai în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu scopul de a transmite candidaților cunoștințele și competențele specifice enunțate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *