Sari la conținut
Home » In ce consta examenul propriu-zis ?

In ce consta examenul propriu-zis ?

Curs de pregătire profesională inițială

Examenul teoretic susținut în vederea atestării profesionale inițiale a managerilor de transport constă în următoarele probe:

 • a) o proba la calculator, cu durata de doua ore, cuprinzând un chestionar cu 100 de întrebări care au 4 variante de răspuns dintre care doar una este corectă;

 • b) o probă scrisă, cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului candidații trebuie să obțină cel puțin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obținute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

Prin urmare candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 72 de întrebări din totalul de 120, după cum urmează:

 • 52 răspunsuri corecte la calculator + 20 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 53 răspunsuri corecte la calculator + 19 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 54 răspunsuri corecte la calculator + 18 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 55 răspunsuri corecte la calculator + 17 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 56 răspunsuri corecte la calculator + 16 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 57 răspunsuri corecte la calculator + 15 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 58 răspunsuri corecte la calculator + 14 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 59 răspunsuri corecte la calculator + 13 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 60 răspunsuri corecte la calculator + 12 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 61 răspunsuri corecte la calculator + 11 răspunsuri corecte la studiul de caz

 • 62 răspunsuri corecte la calculator + 10 răspunsuri corecte la studiul de caz

Observatii:

 • – exemplele de mai sus conțin minimum necesar de întrebări corecte pentru promovarea examenului;

 • – dacă candidatul realizează la chestionarul de la calculator mai mult de 62 răspunsuri corecte, pentru promovarea examenului este necesar să răspundă corect la cel puțin 10 întrebări ale studiului de caz (procentaj de minim 50% din punctele posibile);

 • – atât la proba de la calculator cât si la studiul de caz nu se acordă fracțiuni de punct; răspunsul incomplet/greșit se va puncta cu 0, iar un răspuns corect va fi punctat cu 1; la studiul de caz răspunsul corect este acela care satisface cerințele din enunțul întrebării;

 • – durata totală cumulată a timpului petrecut de un candidat pentru susținerea unuia sau mai multor examene, în aceeași zi nu poate depășii 4 ore;

 • – rezultatele obținute de candidați la examen se încarcă pe site-ul www.arr.ro, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Curs de pregătire profesională periodică:

Evaluarea actualizării cunoştinţelor constă în analiza răspunsurilor date de candidat la întrebările din studiul de caz care conține 10 întrebări și care trebuie rezolvat într-o oră.

Pentru a se considera îndeplinită cerința privind actualizarea cunoștințelor, candidatul trebuie să realizeze cel puțin 50% din totalul punctelor de la studiul de caz.

În urma evaluării, comisia eliberează candidatului o fișă de evaluare în care se consemnează actualizarea/neactualizarea cunoștințelor. De asemenea, comisia reține un exemplar original al fișei de evaluare pe care candidatul a semnat pentru luarea la cunoștință privind conținutul.

Candidații care din motive personale nu sunt prezenți la întocmirea fișei de evaluare, pot afla rezultatul pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Call Now Button