Atestat pentru instructor auto
Conditii:
varsta minima 25 ani
detinator permis de conducere de cel putin 5 ani
sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice in ultimul an sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice
absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat
Acte necesare:

copie buletin sau carte de identitate
copie permis de conducere
cazier judiciar
cazier auto
aviz medical
aviz psihologic
diploma de bacalaureat legalizata
taxa examinare (oficiu postal)
Durata: 30 zile
Pret scolarizare: 800 lei (AUTORIZARE)
Pret scolarizare: 300 lei (REAUTORIZARE)

Atestat pentru profesor de legislatie rutiera
Conditii:
varsta minima 25 ani
detinator permis de conducere de cel putin 5 ani
absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice
sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice in ultimul an sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice
Acte necesare:

copie buletin sau carte de identitate
copie permis de conducere
cazier judiciar
cazier auto
aviz medical
aviz psihologic
diploma de bacalaureat legalizata
taxa examinare (oficiu postal)
Durata: 30 zile
Pret scolarizare: 800 lei (AUTORIZARE)
Pret scolarizare: 300 lei (REAUTORIZARE)